Dodatkowy zakres usług

Wednesday, 8 February 2023 00:22

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego polegające na:
• doradztwie prawnym,
• reprezentacji w sprawach sądowych,
• sporządzaniu wszelkich pism procesowych, środków zaskarżenia (skarg, sprzeciwów, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych),
• prowadzeniu rozmów ugodowych, negocjacji oraz konsultacji.


Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw m.in. o:
• rozwód,
• separację,
• podział majątku,
• alimenty,
• ustalenie, wykonywanie czy też zmianę kontaktów z małoletnim dzieckiem,
• ustalenie miejsca pobytu dziecka,
• zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania,
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami,
• zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
• pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
• opiekę i kuratelę,
• ustalenie ojcostwa,
• zaprzeczenie ojcostwa,
• zaprzeczenie macierzyństwa,
• ustanowienie rozdzielności majątkowej,
• zarząd majątkiem wspólnym oraz korzystanie ze wspólnego majątku.


Kancelaria współpracuje w w/w zakresie również z Kancelariami notarialnymi. 


Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT