PRAWOMOCNY WYROK W GDAŃSKU!

Sunday, 6 February 2022 19:36

dot. UMOWY KREDYTU GE MONEY BANK S.A. 


Miło nam poinformować, że dnia 28.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.07.2020 r. (sygn. akt XV C 1338/18), w którym Sąd Okręgowy ustalił, że powodowie zobowiązani są do zapłaty na rzecz pozwanego Banku kwoty 45 413,77 zł i zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów kwotę 5451 zł  kosztów zastępstwa procesowego oraz 1000 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu. 


Sąd Okręgowy wskazał, że łączna wartość zadłużenia kredytobiorców wynosi 190 707,38 zł. Na dzień 24.05.2018 r. powodowie zapłacili na rzecz pozwanego łączną kwotę 145 293,61 zł. Zatem do rozliczenia pozostaje kwota 45 413,77 zł dla pozwanego.


Sąd Okręgowy wskazał, że brak jest możliwości utrzymania umowy na skutek stwierdzenia abuzywności jej postanowień. Umowa jest nieważna ze skutkiem ex tunc.


Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego banku.


Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT