COVID 19

Friday, 11 June 2021 19:54


W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów procesowych 

i sądowych w: 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

2) postępowaniach egzekucyjnych, 

3) postępowaniach karnych, 

4) postępowaniach karnych skarbowych, 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

6) postępowaniach administracyjnych, 

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, 

8) kontrolach celno-skarbowych, 

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


Podstawa prawna: art. 15zzs. Ustawy o COVID

Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT